Processen

1. Var ska huset stå?

Din tomt är mer än platsen där ­huset ska stå. Vi hjälper dig att kartlägga ­möjligheterna utifrån tomtens förutsättningar, väderstreck m.m.

2. Offert och kalkyl

Tillsammans tar vi fram en produktionskostnadskalkyl som ligger till grund för bankens prövning av byggnadskreditiv – det banklån som finansierar husbygget. 

3. Kontrakt

När du och din säljare gått igenom offerter och kalkyler och stämt av med bank och kommun skrivs ett entreprenadkontrakt. Då är vårt uppdrag att hantera totalentreprenaden officiellt. 

4. Bygglovsansökan

Vi upprättar bygglovsritningar och handlingar för bygglovsansökan, hjälper dig att fylla i och lämnar in till kommunen. När bygglovs­ritningen är klar betalar du handpenningen. 

5. Färg och tillval

Medan bygglovet handläggs gör du dina val av det vi kallar ”färg och tillval” inom ramen för vårt generösa standard- och tillvalssortiment.

6. Leveransavrop

När bygglovet är klart är det dags för slutbeställning – leveransavrop. Du får en avropsbekräftelse per post som bekräftar den fasta byggtiden och besked om vilken vecka det blir slutbesiktning.

7. Arbete pågår

Nu påbörjas ett omfattande arbete hos oss i fabriken. Under den här perioden hör du inte mycket ifrån oss, vi planerar och behöver tid till det. 

8. Tekniskt samrådsmöte

Innan arbetet på byggplatsen kan starta kallas ni till tekniskt samrådsmöte hos er kommunala byggnadsinspektör, tillsammans med kontrollansvarig (KA). På mötet överlämnas bland annat tekniska handlingar, för att kommunen ska kunna ställa ut startbesked.

9. Startmöten

Nu hålls markstartsmöte och byggstartsmöte. Säljare, kontrollansvarig och byggledare ser till att allt är i ordning inför byggstart. Ansvaret för byggnationen överlämnas till byggledaren och din nya kontaktperson blir en av våra kundansvariga.

10. Spaden i marken

Vi påbörjar nu de fysiska arbetena på din tomt. Efter schakt- och markarbeten påbörjar vi grundläggning och gjuter din isolerade betongplatta.

11. Husresning

Ett hus kommer lastat! Det här är ett av processens mest spännande moment. Nu får du äntligen se ditt hus på plats.

12. Återstående färg- och materialval

En tid efter stomresning behöver vi få besked om dina val för kakel/klinker och invändiga kulörer.

13. Kontrollbesiktning

Ett par veckor innan slutbesiktning utförs en kontrollbesiktning. Här synas entreprenaden inför slutbesiktningen.

14. Slutbesiktning

Nu är det sästan klart! Men först ska huset och entreprenaden, granskas av en opartisk, kunnig och erfaren besiktningsman. Efter slutbesiktningen börjar garantitiden att löpa.

15. Äntligen hemma!

Efter godkänd slutbesiktning får du nycklarna till ditt nya hem och efter slutsamrådet med kommunen kan du flytta in. Välkommen hem till dig!